Kratica: SUSTOURISMO
Trajanje: 30 mesecev (01/02/2020 – 01/07/2022)
Program: INTERREG ADRION
Vodilni partner: CERTH – The Centre for Research and Technology Hellas (Greece)
Spletno mesto projekta: https://sustourismo.adrioninterreg.eu/
FB: https://www.facebook.com/sustourismoproject/
Twitter: https://twitter.com/sustourismo
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/sustourismo/

SUSTOURISMO je projekt, ki ga financira „Jadransko-jonski program Evropske unije INTERREG VB Transnational 2014–2020“. Njegov cilj je nadgraditi okolje in poudariti elemente naravne in kulturne dediščine v jadranski regiji z zmanjšanjem onesnaževal okolja, ki jih povzroča vse večja uporaba zasebnih vozil turistov, ki potujejo po jadranskih državah. Znižanje naj bi dosegli s povečanjem deleža aktivnega prevoza (hoja, kolesarjenje), javnega prevoza in konceptov mobilnosti z nižjimi emisijami ogljika (souporaba avtomobilov – združevanje avtomobilov, elektromobilnost).

V tem okviru bodo razviti privlačni turistični paketi, ki bodo ustrezali potrebam turistov po mobilnosti. Poleg tega bo aplikacija SUSTOURISMO za mobilne telefone zasnovana, razvita in poskusno testirana v desetih mesecih v devetih mestih sodelujočih držav (Albanija, Grčija, Italija, Hrvaška, Črna gora, Srbija, Slovenija). Deset partnerjev (raziskovalne agencije, univerze, občine in regije Jadransko – Jonskega morja), ki jih koordinira CERTH / HIT kot vodilni partner konzorcija, združuje svoje moči za proučevanje in oceno učinkovitosti inovativnih kombiniranih turistično-mobilnih storitev.

Cilji:

  • Identifikacija ključnih ponudnikov storitev turizma in mobilnosti ter vključenih ključnih akterjev
  • Izmenjava izkušenj za izboljšanje trajnostnega turizma (s trajnostnimi potovanji) znotraj Jadransko-jonske regije
  • Raziskovanje potreb turistov (ankete za prepoznavanje interesov in potreb; znamenitosti, območja zgodovinske in kulturne vrednosti, alternativne vrste turizma)
  • Sodelovanje med opredeljenimi akterji za razvoj okolja, ki ga prinašajo turisti; vzbujanje odgovornosti za trajnostno naravnanost turistov, hkrati pa povečanje donosnosti sektorjev turizma in mobilnosti
  • Izkoriščanje moči novih tehnologij za vključevanje popotnikov v „zelena“ potovanja – aplikacija „SUSTOURISMO“ (za trajnostno ozaveščanje o turizmu, za množično učenje / učenje množice in oceno okolju prijaznega in odgovornega vedenja na potovanjih)
  • Zagotavljanje metodologij za prenos in osvajanje izkušenj iz pilotnih primerov v druge regije ADRION
  • Zagotoviti oblikovalcem politik ADRION Akcijski načrt za trajnostni turizem (ROADMAP), ki bo podal smernice za doseganje ciljev trajnostnega turizma

SUSTOURISMO project promo video

How to use the SUSTOURISMO app