PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA d.o.o. za področje raziskovalne in informativne dejavnosti ter izdelavo predinvesticijskih in investicijskih programov, Ljubljana, Kolodvorska 11

[PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA d.o.o., a company for research and development and production of pre-investment documents and investment programmes, Ljubljana, Kolodvorska 11]

Management
Peter Verlič, Ph. D., Director

Adress
Kolodvorska 11
SI-1000 Ljubljana

E-mail
info@prometni-institut.si

Telephone
+386 (1) 29 14 626

Vat number
SI 34722645