PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA d.o.o. za področje raziskovalne in informativne dejavnosti ter izdelavo predinvesticijskih in investicijskih programov, Ljubljana, Kolodvorska 11

Naslov
Kolodvorska 11
1000 Ljubljana
Slovenija

Elektronski naslov
info@prometni-institut.si

Telefonska številka
01 29 14 626

Davčna številka
SI 34722645