V okviru projekta CONNECT2CE je Prometni institut Ljubljana d.o.o. vodil aktivnost izdelave tematskih orodij za oblikovanje in izvedbo ukrepov izboljšanja čezmejne dostopnosti javnega potniškega prometa, ki so namenjena načrtovalcem teh ukrepov in vodilo za njihovo implementacijo. V okviru te aktivnosti so bila v decembru 2019 izdelana tri tematska orodja:

  • Orodje za načrtovanje izboljšanja regionalnih in čezmejnih železniških in ostalih transportnih storitev in povezav
  • Orodje za načrtovanje uvedbe integriranega multimodalnega tarifnega in tiketing sistema v srednji Evropi ter
  • Orodje za načrtovanje uvedbe čezmejnih info-mobilnostnih sistemov v srednji Evropi.

Orodja se problematike čezmejnega javnega potniškega prometa lotevajo v dveh korakih, načrtovanje in izvedba. Načrtovalska orodja načrtovalcem ukrepov pomagajo pri identifikaciji različnih možnosti izboljšanja dostopnosti čezmejnega javnega potniškega prometa (odgovor: KAJ IZVESTI), izvedbena orodja pa dajejo praktične napotke za izvedbo načrtovanih ukrepov (odgovor: KAKO IZVESTI).

V prvem koraku uporabnik z uporabo načrtovalskih orodij dobi odgovor, kateri so najbolj smiselni ukrepi glede na dejansko problematiko. Uporabnika vodijo preko vprašanj do predloga možnih ukrepov. Načrtovalska orodja so dostopna na povezavi https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CONNECT2CE_Transnational_tool.

V drugem koraku uporabnik z uporabo izvedbenih orodij dobi praktične usmeritve za izvedbo ukrepov. Izvedbena orodja so dostopna na spletni povezavi projekta CONNECT2CE https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CONNECT2CE.html.

Načrtovalska in izvedbena orodja so med seboj tematsko povezana, vendar se lahko vsako uporablja povsem ločeno.

V decembru 2019 izdelana tematska orodja vključujejo pridobljena znanja in izkušnje pri testiranja šestih pilotnih projektov, izvedenih v okviru projekta CONNECT2CE.