Integracijo sistemov vozovnic, kot je pokazal tudi  primer pilotnega projekta kombinirane vozovnice za vlak med Ljubljano in Opčinami ter avtobusne vozovnice med Opčinami in Trstom, je najprimerneje izvajati postopoma. Koraki integracije vključujejo postopno gradnjo tehnološke podpore, uveljavitev sistema čezmejne delitve prihodkov, razvoj uporabniške storitve in sistemskih rešitev (npr. različne tarifne skupine na obeh straneh meje) ter ne nazadnje tudi medsebojnega zaupanja v integrirani sistem, tako na strani izvajalcev, kot na strani uporabnikov.

Integracijo sistemov vozovnic je najenostavneje uvesti z enkratno vozovnico, kasneje pa jo je smiselno širiti na terminske vozovnice. Z uporabo orodja CONNECT2CE za čezmejno integracijo sistemov vozovnic in tarifnih shem (ITT TOOL) lahko uporabnik ugotovi, da je v začetni fazi najbolj smiselno uporabiti tehnološko rešitev zapisa integrirane vozovnice s črtno kodo. Uporaba te črtne kode je priporočena, ker omogoča:

  • standardiziran zapis podatkov vozovnice (standard UIC za 2D črtno kodo AZTEC),
  • izdajo vozovnice v papirni obliki (natisniti doma ali na vozovnično belico) ali prikaz na elektronskem mediju (slika na pametnem telefonu ali tablici),
  • enostavno branje podatkov, saj so čitalniki črtne kode prisotni v številnih logistično trgovskih sistemih in so posledično zelo poceni.

S kasnejšo nadgradnjo sistema integrirane vozovnice iz vozovnično orientiranega (»ticket based«) v zaledno orientirani sistem (»account based«) se lahko črtna koda enostavno uporabi za identifikacijo »dovoljenja za potovanje« (»token«) in se vse informacije o vozovnici črpajo iz zapisov v zalednem uporabniškem računu uporabnika. V kasnejših korakih je mogoča nadgradnja integrirane vozovnice tudi z uporabo drugih fleksibilnih medijev vozovnice (pametne kartice RFID, NFC…).

V okviru pilotnega projekta uvedena integrirana vozovnica med Ljubljano in Trstom je izvedena v obliki spletne aplikacije, ki temelji na črtni kodi, učinkoviti tarifni shemi in dogovorjenem sistemu delitve prihodkov. Vozovnica je zaživela in pridobila številne zveste uporabnike, vendar je smiselno, da se njeno privlačnost in uporabo še poveča. S tem ciljem se preučuje možnosti, da se poleg mestnega prometa v Trstu v vozovnico vključi tudi možnost uporabe mestnega potniškega prometa v Ljubljani ter dodatno ponudbo, kot je obisk raznih plačljivih znamenitosti v obeh mestih po ugodnejši ceni.

Celovita predstavitev rezultatov projekta CONNECT2CE in možnosti nadaljnjega razvoja začetih aktivnosti bodo predstavljene na zaključni konferenci projekta, ki bo v obliki spletne konference potekala 28. maja 2020 od 9h do 13h. Vabljeni k udeležbi na zaključni konferenci.

Konferenci se lahko pridružite z računalnikom, tablico ali pametnim telefonom z uporabo spodnje povezave:

https://global.gotomeeting.com/join/316297365

Vključite se lahko tudi s telefonskim klicem.

Italija: +39 0 230 57 81 80