×

Strategija za izboljšanje dostopnosti obmejnih in čezmejnih regij ter za boljše povezave z večjimi transportnimi vozlišči v Sloveniji je ena od 10 podobnih strategij, ki so jih v okviru projekta CONNECT2CE pripravili projektni partnerji iz različnih držav in regij srednje Evrope.

V strategijah so predstavljeni scenariji in na njih temelječi ukrepi z opredeljenimi nameni in cilji njihove izvedbe. Skupni cilj vseh ukrepov je izboljšati železniške povezave in pametno mobilnost v Srednji Evropi na osnovi spodbujanja inovativnih rešitev v javnem potniškem prometu. Rešitve se nanašajo predvsem na učinkovito povezljivost javnega prevoza na podeželskih, obmejnih in čezmejnih območjih, kjer je ta povezljivost še vedno slaba, hkrati pa ni omogočen ustrezen dostop do glavnih transportnih koridorjev.

Strategija izboljšanja dostopnosti se dotika treh glavnih vsebin, povezanih z optimizacijo javnega prevoza, to so: povezljivost/dostopnost, integracija tarifnih shem in sistemov vozovnic ter inovativna informacijsko-komunikacijska orodja na področju info-mobilnostnih sistemov.

Scenariji v okviru strategije so bili postavljeni na osnovi znanja in izkušenj, ki so rezultat študije stanja, pilotnih aktivnosti na projektu in posvetovanja s ključnimi deležniki v čezmejnem javnem prevozu, v okviru katerih so bili ugotovljeni izzivi in dobre prakse.

V Slovenski strategiji dostopnosti obmejnih in čezmejnih regij so postavljeni cilji in ukrepi za 3 glavne scenarije:

  • usklajeno upravljanje čezmejnega javnega prevoza,
  • izboljšanje ponudbe storitev čezmejnega javnega prevoza in
  • razvoj multimodalnega integriranega čezmejnega javnega prevoza.

Podporo strategiji obmejne in čezmejne dostopnosti Slovenije je v maju 2020 s pismom podpore izrazil tudi minister za infrastrukturo Slovenije g. Jernej Vrtovec.

Podrobnosti slovenske strategije in strategij ostalih projektnih partnerjev so na voljo na spletni strani projekta:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CONNECT2CE.html

Svojo podporo strategiji in ostalim rezultatom projekta CONNECT2CE ter možnostim nadaljnjega razvoja čezmejne dostopnosti je izrazil tudi direktor Prometnega instituta dr. Peter Verlič.

Pretočite še: Strategijo projekta CONNECT2CE o dostopnosti obmejnih in čezmejenih območij SLOVENIJE