Ime projekta: Izboljšanje železniških povezav in pametna mobilnost v srednji Evropi

Kratica: CONNECT2CE
Trajanje: 1.6.2017 – 31.5.2020
Program: Interreg CENTRAL EUROPE
Vodilni partner: CEI – Central European Initiative, Italija

Opis: Projekt se loteva reševanja slabe dostopnosti regionalnih, obmejnih in čezmejnih območij v srednji Evropi do glavnih regionalnih/nacionalnih/EU transportnih omrežij in vozlišč. V okviru projekta se razvijajo usklajene strategije in orodja, ki so uporabljena v pilotnih aktivnostih z namenom izboljšanja čezmejnega javnega potniškega prometa v srednji Evropi na področjih večje povezanosti omrežij, integracije tarifnih shem in sistemov ticketing ter vzpostavitve inovativnih sistemov za informiranje potnikov.

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CONNECT2CE.html

https://www.slo-zeleznice.si/sl/potniki/o-nas/projekt-connect2ce