Ime projekta: Povezovanje transportnega zaledja preko lokalnih vozlišč s primarnim TEN-T omrežjem

Kratica: SubNodes
Trajanje: 01/09/2017 to 31/08/2020
Program: Interreg CENTRAL EUROPE
Vodilni partner: Ministrstvo za promet in kmetijstvo nemške zvezne države Thüringen

Opis: Glavni cilj projekta je povezati sekundarne transportne železniške povezave v regijah srednje Evrope s primarnimi železniškimi transportnimi potmi trans-evropskega transportnega omrežja (TEN-T). Projekt stremi k vzpostavitvi železniških sekundarnih vozlišč (t.i. subnodes) v srednje velikih srednjeevropskih mestih, ki bi zaledja povezala z osnovnim trans-evropskim železniškim omrežjem. V okviru projekta bodo pripravljene strategije s strateškimi umeritvami kako predlagane povezave v železniškem prometu uresničiti in uvesti v regijske prometne strategije ter piloti, kjer se bodo testirali konkretni trajnostni ukrepi povezovanja.

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/subnodes.html