Ime projekta: Povezovanje transportnega zaledja preko lokalnih vozlišč s primarnim TEN-T omrežjem

Kratica: REIF
Trajanje: 01.04.2019 to 31.03.2022
Program: Interreg CENTRAL EUROPE

Vodilni partner: Ministrstvo za promet in kmetijstvo nemške zvezne države Thüringen

Opis: Cilj projekta je povečati modalni delež železniškega tovornega prometa z ukrepi za področju regionalnega železniškega sistema. Zlasti se REIF spopada z ustreznimi izzivi, povezanimi s pomanjkanjem povezanosti na regionalni ravni. V ta namen REIF razvija in uporablja orodja za analizo regionalnih potencialov za železniški tovorni promet, identificiranje infrastrukturnih ozkih grl in učinkovite ukrepe za ohranitev ranljivih povezav ali celo za prenovo zaprtih tirov. Pilotni ukrepi preizkušajo nove pristope za premagovanje ovir regionalnega železniškega omrežja v sodelujočih regijah. Poleg tega se bodo preučile možnosti in pogoji za vpeljavo novih železniških storitev, od organizacijskih vidikov do potrebe po zagotavljanju “kritične mase” povpraševanja po prometu. Partnerji bodo na podlagi projektnih rezultatov razvili regionalne strategije, ki bodo integrirane v instrumente regionalne politike. Na regionalnih delavnicah bo usposabljalo osebja regionalnih/lokalnih uprav za ohranjanje znanja s tega področja v institucijah. Omogočena bo tudi možnost prenosa pridobljenih izkušenj s strani REIF znotraj območja Srednje Evrope.

Spletna stran projekta: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/REIF.html

Video predstavitev projekta in pilotnih aktivnosti: Project REIF – Pilot in Central Slovenia – YouTube