O podjetju

Vodilna raziskovalno-razvojna organizacija na področju prometa v Sloveniji.

Prometni institut Ljubljana d.o.o. je organiziran kot družba z omejeno odgovornostjo za opravljanje raziskovalno razvojne dejavnosti ter izdelavo predinvesticijskih in investicijskih programov. Ustanovitelj družbe so Slovenske železnice, d.o.o.

Glavne dejavnosti Prometnega instituta Ljubljana d.o.o. so:

  • raziskave na področju ekonomike transporta, prometnega planiranja in marketinga;
  • raziskave in razvoj na področju tehnologije železniškega prometa;
  • raziskave in razvoj na področju železniške infrastrukture;
  • izdelava predinvesticijskih študij in investicijske dokumentacije;
  • računalniška podpora projektom in razvoj programske opreme;
  • svetovanje in nudenje ekspertne pomoči na domači in mednarodni ravni;
  • povezovanje z univerzami ter ostalimi institucijami doma in v tujini
  • izobraževalna dejavnost: organiziranje seminarjev, strokovnih sestankov in simpozijev;
  • sodelovanje pri delu strokovnih teles za potrebe ustanovitelja ter ostalih državnih institucij.
  • Pri razvoju projektov podjetje skrbi za sodobno razvojno okolje, za posodabljanje strojne in programske opreme računalnikov, uporablja pa tudi specializirana orodja, kot npr. ArcGis, Railsys, PTV Vision, @Risk,…

Kodeks ravnanja skupine Slovenske železnice

Aktualni mednarodni projekti